• hmatová stezka – Plzeň

  • roubená chalupa – Bolíkovice

  • vodník

Modelování a tvarování dřeva mě zaujalo v době studií na VŠ v Praze. Po sametové revoluci se z koníčka stala hlavní činnost a od té doby tvořím v Plzni a v Bolíkovicích na Prachaticku. Mojí hlavní činností jsou veškeré řezbářské práce. Mimo to se zabývám i tesařstvím, konstrukcemi za použití klasických postupů a technologií, projektováním a realizací dětských hřišť, interaktivních stezek a interiérů.